დამოუკიდებელი საბჭო


იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო განსაზღვრავს სკოლის ძირითად მიმართულებებს და ახორციელებს სკოლის საქმიანობაზე ზედამხედველობას. იგი შედგება 6 წევრისგან, რომელთა უმრავლესობაც მოქმედი მოსამართლეა. დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს 3 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.

 

დამოუკიდებელი საბჭოს წევრები არიან:

 

გიორგი ტყავაძე

დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარე/
მოსამართლე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

გიორგი მიროტაძე
დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე/თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
თამარ ზამბახიძე
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
ქეთევან მესხიშვილი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
ირაკლი ბურდული
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სრული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

ირმა გელაშვილი

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI