სიახლეები

ნასყიდობის საერთაშორისო ხელშეკრულებები

ნასყიდობის საერთაშორისო ხელშეკრულებები


22-23 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, აშშ-ის სავაჭრო დეპარტამენტის კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის(CLDP) მხარდაჭერით, მოსამართლეთათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: “ნასყიდობის საერთაშორისო ხელშეკრულებები“.

ვრცლად
საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი

საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი


22-23 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLOG)  და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით, სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა...

ვრცლად
მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები

მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები


22-23 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წყალტუბოს რეგიონულ სასწავლო ცენტრში, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ფარგლებში (IOM), მოსამართლეთათვის და სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართლა ტრენინგი...

ვრცლად
გადაწყვეტილების დასაბუთება

გადაწყვეტილების დასაბუთება


15-16 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) პარტნიორობის ფარგლებში სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „გადაწყვეტილების დასაბუთება“.

ვრცლად
საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე

საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე


15-16 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, მოსამართლეთათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე“.

ვრცლად
სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის ეფექტიანი განხილვა

სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის ეფექტიანი განხილვა


15-16 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, ევროპის საბჭოსთან (CoE) თანამშრომლობის ფარგლებში სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის ეფექტიანი განხილვა“.

ვრცლად
ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი)

ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი)


8-9 სექტემბერს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ, პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG) მხარდაჭერით ბორჯომში ჩაატარა ტრენინგი მოსამართლეებისთვის თემაზე - ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო...

ვრცლად

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს სხდომა


2018 წლის 14 სექტემბერს, 12:00 საათზე, გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს სხდომა. სხდომა ჩატარდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შენობაში, ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა N19.

ვრცლად

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს სხდომა


2018 წლის 24 აგვისტოს, 15:00 საათზე, გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს სხდომა. სხდომა ჩატარდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შენობაში, ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა N19. დამოუკიდებელი საბჭოს სხდომაზე...

ვრცლად
ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი)

ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი)


იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLoG) მხარდაჭერით ახორციელებს სასწავლო მოდულის შექმნას თემაზე - ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი).

ვრცლად
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI