სიახლეები

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)


17 და 18 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წყალტუბოს რეგიონულ სასწავლო ცენტრში, მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)“.

ვრცლად
გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული საკითხები

გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული საკითხები


17 და 18 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ, ევროპის საბჭოსთან (CoE) თანამშრომლობის ფარგლებში, კახეთში (სასტუმრო ლოპოტა) მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის სიძულვილის ენასთან...

ვრცლად
სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი

სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი


17 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი“.

ვრცლად
საგადასახადო დავების პრობლემატური საკითხები

საგადასახადო დავების პრობლემატური საკითხები


17 და 18 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „საგადასახადო დავების პრობლემატური საკითხები (I ეტაპი)“.

ვრცლად
მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის გზით

მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის გზით


10 და 11ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წყალტუბოს რეგიონულ სასწავლო ცენტრში, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის ოფისთან (OHCHR) თანამშრომლობის ფარგლებში მოსამართლეთათვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე:...

ვრცლად
პრაქტიკული ფსიქოლოგია

პრაქტიკული ფსიქოლოგია


10 და 11 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „პრაქტიკული ფსიქოლოგია“.

ვრცლად
კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია

კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია


10 და 11 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: “კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია“.

ვრცლად
სტრესის მართვა

სტრესის მართვა


3 და 4 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „სტრესის მართვა“.

ვრცლად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტიანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტიანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა


3 და 4 ნოემბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, მოსამართლეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტიანი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“.

ვრცლად
რელაცია და სუბსუმციის ტექნიკები

რელაცია და სუბსუმციის ტექნიკები


27 და 28 ოქტომბერს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მახარდაჭერით სასამართლოს მოხელეებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე: „რელაცია და სუბსუმციის ტექნიკები“.

ვრცლად
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI