სიახლეები


ტრენერთა ტრენინგი ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე

ტრენერთა ტრენინგი ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა უზრუნველყოფს კურიკულუმის შექმნას ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე. პროცესი ხორციელდება ევროპის საბჭოს (CoE) პროექტის „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესაძლებლობების გაძლიერება“ და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Woman) მხარდაჭერით.
კურიკულუმის შემუშავების პროცესში ჩართული არიან ქართველი მოსამართლე-ტრენერები და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ექსპერტი.
27-28 ოქტომბერს, ქართველი მოსამართლე-ტრენერებისთვის გაიმართა  ტრენერთა ტრენინგი კურსის შინაარსობრივ ნაწილთან დაკავშირებით, რომელსაც გაეროს ქალთა როგანიზაციის ექსპერტი უძღვებოდა.
კურიკულუმი გამოყენებული იქნება „მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამის“ ფარგლებში. აღნიშნულ თემაზე ტრენინგს, კურიკულუმის შემუშავების პროცესში ჩართული, ქართველი მოსამართლე-ტრენერები უახლოეს მომავალში ჩაატარებენ.


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI