სტრუქტურა


ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც შექმნილია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდების შესაბამისად.

ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საფინანსო-საბიუჯეტო პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება;
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სამეურნეო კომპონენტის დაგეგმვა და განხორციელება;
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესყიდვების გეგმის შემუშავება და განხორციელება.
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვა.

ფინანსების მართვისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდებიდან ამონარიდი

 

         
         
     
         
       
         

უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI