სტრუქტურა


სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც შექმნილია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდების შესაბამისად.

სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ადამიანური რესურსების კომპონენტის მართვა;
  • იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმისწარმოების კომპონენტის განხორციელება.

სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდებიდან ამონარიდი

 

         
         
     
         
       
         

უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI