სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება


17. რას ნიშნავს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება?

იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო ამტკიცებს საკვალიფიკაციო სიას და ასევე სკოლის კურსდამთავრებულის ინდივიდუალურ შეფასებას. დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება ემყარება შემდეგ მონაცემებს: მოსამართლის საკვალიფიკაციო  გამოცდის შედეგები; თეორიული კურსის დამამთავრებელი გამოცდის შედეგები; სავალდებულო სტაჟირების შედეგები (მათ შორის სტაჟირების კოორდინატორის შეფასება და სტაჟირების ხელმძღვანელის ანგარიში); სემინარული მუშაობის შედეგები (სემინარის ხელმძღვანელების შეფასებები); სკოლის დამამთავრებელი გამოცდის შედეგები; მსმენელის დისციპლინის შეფასების შედეგები.

მოსამართლეობის კანდიდატის შერჩევისას მხედველობაში მიიღება როგორც იუსტიციის მსმენელის რიგითი ნომერი საკვალიფიკაციო სიაში, აგრეთვე დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება. 


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI