სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება


11. როგორ ხდება „იუსტიციის მსმენელთა“ თეორიული კურსის შეფასება?

თეორიული კურსის ბოლოს იუსტიციის მსმენელი აბარებს თეორიული კურსის დამამთავრებელ გამოცდას, რომელიც ტარდება ტესტური ფორმით წერილობით ან ელექტრონულად, სკოლის ვებპორტალის გამოყენებით. საგამოცდო ტესტი შედგება ასი საკითხისგან. ტესტური გამოცდა ითვლება ჩაბარებულად, თუ მსმენელი მოაგროვებს სულ მცირე, 80 ქულას, სხვა შემთხვევაში თეორიული გამოცდა არ ითვლება ჩაბარებულად. ტესტური გამოცდის ჩასაბარებლად გათვალისწინებულია 5 ასტრონომიული საათი.


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI