სამოსამართლო კანდიდატების მომზადება


3. როგორ მოვხვდე იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში „იუსტიციის მსმენელის“ სტატუსით?

სკოლაში იუსტიციის მსმენელად მიღება ხდება კონკურსის წესით, რომელსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.  სკოლაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც „იურიდიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ჩაბარებული აქვს სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა (შემდგომში – სასერტიფიკაციო გამოცდა), რომლის ჩაბარებიდან არ არის გასული 7 წელი.


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI