ზოგადი ხასიათის კითხვები


1. რა ძირითად პროგრამებს ახორციელებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა?

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ხორციელდება სამი ძირითადი პროგრამა, კერძოდ:

  • იუსტიციის მსმენელთა (სამოსამართლო კანდიდატთა) მომზადების პროგრამა;
  • მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთა გადამზადების პროგრამა (პროფესიული ტრენინგები);
  • სასამართლოს მოხელეთა (მოსამართლის თანაშემწე, სხდომის მდივანი, სასამართლოს სხვა მოხელეები) სპეციალური სასწავლო კურსი (მსურველთა მომზადება).

უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI