შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია


იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) თანამშრომლობა მოიცავს მოქმედი მოსამართლეების პროფესიული სწავლების ტრენინგების მიმართულებას. 
იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ IOM-თან თანამშრომლობით, უკვე ჩაატარა რამდენიმე ტრენინგი თემაზე: ადამიანით ვაჭრობა და მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა საზღვარზე. 
მოქმედ მოსამართლეთათვის, მსგავსი შინაარსის პროფესიული ტრენინგების განხორციელება მომავალშიც არის დაგეგმილი. 

 


უკან
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI