რესურსები

 • სახელმწიფო ორგანოები

  • www.parliament.ge
   საქართველოს პარლამენტი
  • www.president.gov.ge
   საქართველოს პრეზიდენტი
  • www.government.gov.ge
   საქართველოს მთავრობა
  • www.mfa.gov.ge
   საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
  • www.justice.gov.ge
   საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
  • www.eu-nato.gov.ge
   საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
 • პარტნიორი ორგანიზაციები

  • www.justice.gov.az
   აზერბაიჯანის რესპუბლიკის იუსტიციის აკადემია
  • www.taa.gov.tr
   თურქეთის იუსტიციის აკადემია
  • www.nij.bg
   ბულგარეთის იუსტიციის ეროვნული ინსტიტუტი
  • www.ssr.nl
   ჰოლანდიის სასამართლოს ტრენინგისა და სწავლების ცენტრი
  • www.justiz.gv.at
   ავსტრიის იუსტიციის სამინისტრო, ტრენინგების განყოფილება
  • www.fjc.gov
   აშშ-ის ფედერალური სამოსამართლო ცენტრი
  • www.enm-justice.fr
   საფრანგეთის მაგისტრატთა ეროვნული სკოლა
 • საქართველოს სასამართლოები

  • www.supremecourt.ge
   საქართველოს უზენაესი სასამართლო
  • www.constcourt.ge
   საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
  • www.court.gov.ge
   საქართველოს სასამართლოები
  • www.tbappeal.court.ge
   თბილისის სააპელაციო სასამართლო
  • www.tcc.gov.ge
   თბილისის საქალაქო სასამართლო
  • www.kutaisiappeal.court.gov.ge
   ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
  • www.kutaisi.court.ge
   ქუთაისის საქალაქო სასამართლო
 • HELP

  • www.coe.int/help
   ადამიანის უფლებათა სფეროში განათლება იურისტებისთვის
 • საერთაშორისო ორგანიზაციები

  • www.ceeliinstitute.org
   ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სამართლის ინიციატივის ინსტიტუტი
  • www.coe.int
   ლისაბონის ქსელი
  • www.ejtn.eu/
   სამოსამართლო სწავლების ევროპული ქსელი
  • www.iojt.org
   სამოსამართლო სწავლების საერთაშორისო ორგანიზაცია
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI