კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში


კურსის მიზანი: კურსის მიზანია იურიდიული პროფესიების წარმომადგენელთათვის კაზუსის სწორი მეთოდოლოგიით ამოხსნის სწავლება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. კურსის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ მიღებული ცოდნა...

ვრცლად

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში


კურსის მიზანი: კურსის მიზანია იურიდიული პროფესიების წარმომადგენელთათვის კაზუსის სწორი მეთოდოლოგიით ამოხსნის სწავლება და შესაბამისი უნარ-ჩვევების განვითარება. კურსის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ მიღებული ცოდნა...

ვრცლად
USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI