საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მომზადება

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი (სისხლის სამართლის მიმართულება)

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აცხადებს მსურველთა მიღებას მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის მოსამზადებელ კურსზე სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით

კურსის მიზანი:
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის მიზანია საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებით დაინტერესებული პირების მომზადება. კურსის მონაწილეებს მიღებული ცოდნა ასევე გამოადგებათ იურიდიული სფეროში არსებული სხვა საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩაბარებისთვის.

კურსი განკუთვნილია:
სასწავლო კურსის მსმენელი შეიძლება იყოს საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება და ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას.

სწავლების მეთოდი:
კურსის ფარგლებში სწავლება ორიენტირებულია როგორც თეორიულ ასევე, პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. სასწავლო კურსის ფარგლებში, ტრენინგებს ჩაატარებენ მოქმედი მოსამართლეები.

სწავლების ადგილი:
სწავლება განხორციელდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თბილისის ცენტრალურ ოფისში, ნოდარ ბოხუას ქ. N19.

ტრენერი/მასწავლებელი:

  • ნინო სანდოძე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 
  • გიორგი მიროტაძე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 
  • გიორგი გოგიაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
  • ლევან მესხორაძე -  ევროკავშირის პროექტის ხელმძღვანელი

კურსის პროგრამა:

  • სისხლის სამართალი (მატერიალური)
  • სისხლის საპროცესო სამართალი
  • საკონსტიტუციო სამართალი
  • ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები

კურსის მსმენელს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საჩუქრად გადასცემს პროგრამით გათვალისწინებულ სახელმძღვანელოებს.

კურსის ხანგრძლივობა და გრაფიკი:

კურსი მოიცავს 92 საათს. სწავლება განხორციელდება 2,5 თვის განმავლობაში კვირაში 3-ჯერ, ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე. ლექციების დროს გათვალისწინებული იქნება 10-წუთიანი შესვენება.

კურსის საფასური:

სასწავლო კურსის ღირებულება შეადგენს 1,000 ლარს. სწავლების საფასურის გადახდა შესაძლებელია ორ ნაწილად (700 ლარი კურსის დაწყებამდე, ხოლო 300 ლარი კურსის დაწყებიდან 2 კვირის ვადაში).

სერთიფიკატი:
თითოეული სასწავლო მოდულის დასრულების შემდეგ, მსმენელი გაივლის ტესტირებას ცოდნის შემოწმების მიზნით.

კურსის დასრულების შემდგომ, ჩატარდება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის იმიტირება (ტესტური და წერითი გამოცდა). მსმენელი, წერით გამოცდაზე დაიშვება მიუხედევად ტესტური გამოცდის დროს მიღებული შედეგისა.

სწავლების დასრულების შემდეგ, მსმენელი მიიღებს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სერტიფიკატს.

ჯგუფი დაკომპლექტდება 15 - 20 მონაწილისაგან.

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

 

რეგისტრაციის დაწყება: 14 ნოემბერი 2019 წელი

რეგისტრაციის დასრულება: 2 დეკემბერი 2019 წელი

სწავლების დაწყება: 2 დეკემბერი 2019 წელი

 

კონტაქტი:

ტელ: (+995 32) 238 11 61 
მობ:   (+995 555) 44 79 92
ელ-ფოსტა: gsanashvili@hsoj.ge
 რეგისტრაცია

USAID
ვებ გვერდი დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის მიერ „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში, ამერიკელი ხალხის დახმარებითა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით. შინაარსზე პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი სკოლა. გამოთქმული შეხედულებები შესაძლებელია არ ემთხვეოდეს USAID-ის, ამერიკის მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) შეხედულებებს.
EWMI